Θεματικές ζώνες

Το σύμπαν της Κ.ΑΛ.Ο χαρακτηρίζεται από μια τεράστια γκάμα εγχειρημάτων όπως οι άτυπες ομάδες αλληλέγγυων και εθελοντών, ανταλλακτικά δίκτυα, εναλλακτική χρηματοδότηση και μικρο-χρηματοδότηση, εναλλακτικά νομίσματα, συνεταιρισμούς, δικτυώσεις κοινωνικών συνεταιρισμών, ανακτημένες επιχειρήσεις, κοινωνικές επιχειρήσεις, που εργάζονται σε διάφορους τομείς της οικονομίας όπως στην τροφή, την εκπαίδευση, το εμπόριο, τις νέες τεχνολογίες, τα εναλλακτικά χρηματοδοτικά, την επικοινωνία, τον τουρισμό και πολλά άλλα.

Οριζόντια διοίκηση, κατανομή ρόλων, σχέσεις εργασίας, διαχείριση κρίσεων, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα, δικτύωση, στρατηγικές προώθησης, κοινωνικός αντίκτυπος, λήψη αποφάσεων κάποιες από τις προκλήσεις που θέλουμε να συζητήσουμε! Και φυσικά, κοινωνική οικονομία; αλληλέγγυα; συνεργατική; κοινωνική επιχειρηματικότητα; Τι γίνεται με την οικονομία του διαμοιρασμού;

Το παγκοσμιοποιημένο νεοφιλελεύθερο σύστημα επιδιώκει να μεγιστοποιήσει τα κέρδη των λίγων σε βάρος των πολλών αλλά και των πόρων του πλανήτη, ενώ ταυτόχρονα οδηγεί σε κοινωνικές και οικολογικές καταστροφές. Το όραμα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στηρίζεται στην βιωσιμότητα και αυτό, μεταξύ άλλων, συνεπάγεται την επανατοπικοποίηση της παραγωγής και της κατανάλωσης, (τρόφιμα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αγαθά, υπηρεσίες, πολιτισμό κ.λ.π), χτίζει την αλληλεγγύη σε όλα τα επίπεδα, εξουσιοδοτεί τους πολίτες να δημιουργήσουν εναλλακτικές στην κατεύθυνση της διατροφικής αυτάρκειας, επανασυνδέει την αγροτική και αστική κοινωνία, και συμβάλλει σημαντικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Πολιτικές διαχείρισης ή πολιτικές ενδυνάμωσης για κοινωνικές ομάδες που βιώνουν συνθήκες αποκλεισμού; Μπορεί η Κ.ΑΛ.Ο να μετασχηματίσει τον τρόπο σχεδιασμού και άσκησης της κοινωνικής πολιτικής σε μια κατεύθυνση αλληλεγγύης; Πώς επηρεάζεται η «κοινωνική εργασία» σε συνθήκες κρίσης και τι σημαίνει το παράδειγμα της αλληλοβοήθειας;Θα παρουσιαστούν παραδείγματα υποστήριξης των προσφύγων από αυτοοργανωμένες πρωτοβουλίες στέγασης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Δομικό μέρος της κοινωνικής καινοτομίας που αναδύεται στην ΚΑλΟ είναι ο παιδαγωγικός της χαρακτήρας. Παιδαγωγικός σε σχέση με τους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης που κινήματα σχετιζόμενα με την εκπαίδευση πράττουν, αλλά κυρίως με τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουν σε ένα κίνημα με μετασχηματιστική επιρροή σε ατομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο.

Η θεματική αυτή επιθυμεί να διερευνήσει πώς η κοινωνική καινοτομία και η παραγωγή και το μοίρασμα της γνώσης υλοποιούνται στην ΚΑλΟ: Πώς οι συνελεύσεις δρούνε σαν εκπαιδευτική μέθοδος και πώς νέες παιδαγωγικές μέθοδοι ενσωματώνουν τη δημοκρατία σαν εκπαιδευτική αρχή; Ποιος είναι ο ρόλος της τεχνολογίας στην σύλληψη και αναπαραγωγή της εμφανιζόμενης κοινωνικής καινοτομίας και πως η γνώση που παράγεται στο πεδίο της πράξης μπορεί να συστηματοποιηθεί και να διαχυθεί; Ποιες νέες μορφές έρευνας και παιδαγωγικών ινστιτούτων εκκολάπτονται από πρακτικές στηριζόμενες στην αλληλεγγύη και στην συλλογική ευημερία, σε σχέση με το δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον «τρίτο» τομέα;

Τα κινήματα υπεράσπισης, επανάκτησης και ανάπτυξης των Κοινών, συνιστούν ένα ανερχόμενο ρεύμα πρακτικών αμοιβαιότητας και μια πρόταση κοινωνικής και οικονομικής οργάνωσης πέρα από το δίπολο κράτος και/ή αγορά.

Η θεματική αυτή θέλει να ενισχύσει την ανταλλαγή εμπειριών και πολιτικών αυτοδιαχείρισης των Κοινών από τις κοινότητες των χρηστών τους σε ποικίλα πεδία – από τους φυσικούς πόρους (νερό, γη, τροφή κλπ.) μέχρι τα ψηφιακά κοινά και από τον αστικό χώρο μέχρι το πολιτισμικό πεδίο.

Επίσης επιθυμεί να εμπλουτίσει τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την επινόηση θεσμικών και νομικών πλαισίων κατοχύρωσης και επέκτασης των Κοινών, στην προοπτική ριζικών κοινωνικών μετασχηματισμών.

Τα τελευταία χρόνια, εισάγονται νέα θεσμικά πλαίσια σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο με στόχο να αναγνωρίσουν την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ), να ρυθμίσουν θέματα που σχετίζονται με τα επιμέρους μορφώματα που συναποτελούν το σύμπαν της ΚΑΛΟ σε κάθε χώρα, να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνονται οι σχέσεις ανάμεσα στο κράτος στα διάφορα επίπεδά του (κεντρικό, περιφερειακό, τοπικό) και τα εγχειρήματα και τις δικτυώσεις της ΚΑΛΟ.

Σε ποιο βαθμό, οι δημόσιες πολιτικές διευκολύνουν ή περιορίζουν τη μετασχηματιστική δυναμική της ΚΑΛΟ; Δημιουργούνται προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός δημόσιου χώρου που επιτρέπει τη συνδιαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών ανάμεσα στην ΚΑΛΟ και το κράτος; Υπάρχουν παραδείγματα τοπικής διακυβέρνησης με ριζοσπαστικό πρόσημο; Πώς εμπλέκονται οι τοπικές κοινωνίες στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών που αφορούν την καθημερινότητά τους;

Σε αυτή τη ζώνη θα ενταχθούν παρουσιάσεις ερευνητών και  προτάσεις που δεν μπορούσαν να ενταχθούν σε κάποια θεματική του Προγράμματος