Ιστορικό Διοργάνωσης

Στην 5η Γενική Συνέλευση του RIPESS EU – Solidarity Economy Europe, που πραγματοποιήθηκε στο Villarceaux ( Παρίσι) το 2016, αποφασίστηκε ότι το επόμενο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας ( και η 6η Γενική Συνέλευση του RIPESS EU – Solidarity Economy Europe), θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα…